« Psal 119:48 Księga Psalmów 119:49 Psal 119:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:49) Pomni słowa twego słudze twemu, w jemże mnie nadzieję dał jeś.
2.PS.PUŁAWSKI(118:49) Pomni słowa twego słudze twemu, w jemże mnie nadzieję dał jeś.
3.WUJEK.1923(Zajin.) Pomnij na słowo twoje słudze twemu, w któremeś mi nadzieję uczynił.
4.GDAŃSKA.1881Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać.
6.PS.BYCZ.1854Pamiętaj słowo, dané słudze-Twemu, wedle którego, żywię-się-nadzieją;
7.GÖTZE.1937Dotrzymaj słudze Swemu słowo Swoje, na które Tyś mi kazał z ufnością oczekiwać!
8.CYLKOWPamiętaj słowo słudze Twojemu, którego wyglądać mi kazałeś.
9.KRUSZYŃSKIZain. Przypomnij słudze Twemu słowo Twoje, ponieważ Tyś mi dał nadzieję.
10.ASZKENAZY Wspomnij na słowo Twe słudze Twojemu, którem rozkazałeś mi czekać ufnie.
11.SZERUDAPomnij na Słowo do sługi swego, w którym kazałeś mi mieć nadzieję!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:49) {Zain} Pomnij na słowo swoje dla Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję.
13.TYSIĄCL.WYD5{Zain} Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję.
14.BRYTYJKAPomnij na słowo do sługi twego, Na którym kazałeś mi polegać.
15.POZNAŃSKAWspomnij na słowo dane słudze Twemu, przez które dałeś mi nadzieję.
16.WARSZ.PRASKA[Zain] Pomnij na słowa dane Twemu słudze, przez które wlałeś weń nadzieję.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj Twojemu słudze o słowie, którego kazałeś mi wypatrywać.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWspomnij Słowo, które dałeś swemu słudze, Na które poleciłeś mi czekać.
19.TOR.PRZ.Pamiętaj o słowie wypowiedzianym do Twojego sługi, na które kierujesz moją nadzieję.