« Psal 119:4 Księga Psalmów 119:5 Psal 119:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:5) abychą sprawiony drogi moje na ❬o❭strzeganie prawot twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:5) żądam, by sprawiony drogi moje na ostrzeganie prawot twych.
3.WUJEK.1923Daj, Boże, aby się prostowały drogi moje, ku strzeżeniu usprawiedliwienia twoich.
4.GDAŃSKA.1881Oby wyprostowane były drogi moje ku przestrzeganiu praw twoich!
5.GDAŃSKA.2017Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich praw!
6.PS.BYCZ.1854Oby nakierowane-były, drogi-me, ku-dochowaniu praw-Twoich.
7.GÖTZE.1937O, gdybyż drogi moje były skierowane ku przestrzeganiu ustaw Twoich!
8.CYLKOWOby skierowane były drogi moje, ku przestrzeganiu ustaw Twoich.
9.KRUSZYŃSKIOby drogi moje były proste, obym mógł zachować przykazania Twoje!
10.ASZKENAZY Obyż utwierdziły się drogi me, abym strzegł praw Twoich.
11.SZERUDAOby drogi moje były pewne, bym mógł przestrzegać ustaw Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:5) Oby me drogi szły niezawodnie ku przestrzeganiu Twych ustaw.
13.TYSIĄCL.WYD5Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw!
14.BRYTYJKAOby drogi moje były nakierowaneNa przestrzeganie ustaw twoich!
15.POZNAŃSKAOby moje drogi mogły się tak ustalić, żebym zachowywał Twoje ustawy.
16.WARSZ.PRASKAObym zawsze szedł pewnie drogami nakazów Twoich!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich ustaw.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOby moje postępowanie Dowodziło przestrzegania Twych ustaw!
19.TOR.PRZ.Obym trzymał się moich dróg, aby zachowywać Twoje postanowienia!