« Psal 119:50 Księga Psalmów 119:51 Psal 119:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:51) Pyszni licho czynili są aż do końca, ale ja od zakona twego nie odchylił jeśm się.
2.PS.PUŁAWSKI(118:51) Pyszni źle czynili wiele, ale ja od zakona twego nie odchylił jeśm sie.
3.WUJEK.1923Pyszni bardzo niesprawiedliwie czynili: a nie odstąpiłem od zakonu twego.
4.GDAŃSKA.1881Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają; wszakże się od zakonu twego nie uchylam.
5.GDAŃSKA.2017Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz nie odstępuję od twego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Nadęci-pychą, wyszydzili-mię do ostatniego; ale, od-ustawy-Twojéj, nie zbaczam.
7.GÖTZE.1937Swawolni nadmiernie szydzą ze mnie; wszakże nie odstąpiłem od zakonu Twego.
8.CYLKOWZuchwali wyszydzają mnie bardzo; od nauki Twojéj nie odstąpiłem.
9.KRUSZYŃSKIPyszni obdarzają mnie pośmiewiskiem, ja wszakże nie odstępuję od prawa Twojego.
10.ASZKENAZY Przewrotni naigrawali się ze mnie aż nazbyt, od nauki Twej nie odstąpiłem.
11.SZERUDAZuchwali bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz ja nie odstępuję od zakonu Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:51) Ludzie pyszni zajadle mi ubliżają; a ja od Prawa Twego nie odstępuję.
13.TYSIĄCL.WYD5Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają, a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
14.BRYTYJKAZuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego.
15.POZNAŃSKAPyszni naigrawają się ze mnie bez miary, ja jednak nie odstępuję od Twego Prawa.
16.WARSZ.PRASKAZnieważają mnie bardzo unoszący się pychą, lecz ja nie odstąpię od pouczeń Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zuchwali bardzo mnie wyszydzają, ale nie odstąpiłem od Twego Prawa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZuchwali szydzą ze mnie bez umiaru, Lecz ja nie odstępuję Twego Prawa.
19.TOR.PRZ.Butni tak bardzo szydzą ze mnie, lecz ja nie odstępuję od Twojego Prawa.