« Psal 119:51 Księga Psalmów 119:52 Psal 119:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:52) Pomniał jeśm sądy twoje od wieka, Panie, i ucieszon jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:52) Pomniał jeśm sądy twoje od wieka, Gospodnie, i ucieszon jeśm.
3.WUJEK.1923Pamiętałem, Panie, na sądy twoje od wieku: i ucieszyłem się.
4.GDAŃSKA.1881Bo pamiętam na sądy twoje wieczne, Panie! któremi się cieszę.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętam o twoich wiecznych sądach, PANIE, i pocieszam się nimi.
6.PS.BYCZ.1854Pamiętam wyroki-Twe, przedwieczne, o-Panie! więc-nimi-pocieszam-się.
7.GÖTZE.1937Pamiętałem o prawach Twoich, Panie, które są odwieczne, i to mnie pocieszało.
8.CYLKOWWspominam wyroki Twoje odwieczne, o Boże, i pocieszam się.
9.KRUSZYŃSKIO wyrokach Twoich pamiętam, o Panie, od wieku,. i dlatego będę umocniony.
10.ASZKENAZY Wspomniałem na wyroki Twe od wieczności i znalazłem ukojenie.
11.SZERUDAPamiętam, Panie, o wiecznych prawach Twoich i pocieszam się.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:52) Pamiętam, Panie, o dawnych Twych sądach, są one dla mnie pociechą.
13.TYSIĄCL.WYD5Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy.
14.BRYTYJKAPamiętam, Panie, o odwiecznych prawach twoichI doznaję pocieszenia.
15.POZNAŃSKAPamiętam o Twych odwiecznych wyrokach, o Jahwe - i to mnie pociesza.
16.WARSZ.PRASKAPomny na wyroki dawno już wydane, o Panie, doznaję pociechy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspominam odwieczne Twe wyroki, BOŻE, i się pocieszam.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMam w pamięci Twe odwieczne polecenia I to, PANIE, niesie mi pociechę.
19.TOR.PRZ.Przypominam sobie Twoje odwieczne orzeczenia, Jhwh, i pragnę pocieszać się nimi.