« Psal 119:53 Księga Psalmów 119:54 Psal 119:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:54) Pieniu podobne mnie były prawoty twoje w mieście pilgrzymstwa mego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:54) Pieniu podobne mnie były prawoty twoje w mieście pątnictwa mego.
3.WUJEK.1923Pieśniami były mi ustawy twoje, na miejscu pielgrzymowania mego.
4.GDAŃSKA.1881Są mi ustawy twoje pieśniami w domu pielgrzymstwa mego.
5.GDAŃSKA.2017Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania.
6.PS.BYCZ.1854Dźwiękami-strun, były-mi, ustawy-Twe, w-domu pielgrzymek-moich.
7.GÖTZE.1937Ustawy Twoje stały mi się pieśniami w domu pielgrzymki mojej.
8.CYLKOWPieśniami są mi ustawy Twoje, w domu pielgrzymki mojéj.
9.KRUSZYŃSKITwoje prawa są śpiewem moim - w domu pielgrzymstwa mego.
10.ASZKENAZY Pieśniami mi były prawa Twe w domu mego przelotnego pobytu.
11.SZERUDAUstawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki mojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:54) Pieśniami się stały dla mnie Twe ustawy na miejscu mego pielgrzymowania.
13.TYSIĄCL.WYD5Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania.
14.BRYTYJKAUstawy twoje są mi pieśniamiW domu pielgrzymki mojej.
15.POZNAŃSKATwoje ustawy są dla mnie pieśniami w miejscu mojego wygnania.
16.WARSZ.PRASKATwoje prawa stały się pochwalną pieśnią, którą śpiewam, gdy pielgrzymuję.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dla mnie Twe ustawy są pieśniami w domu mojej pielgrzymki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTwe ustawy są moimi pieśniami Gdziekolwiek w mej pielgrzymce zatrzymam się na spoczynek.
19.TOR.PRZ.Twoje postanowienia są dla mnie pieśniami w domu mojego zamieszkania.