« Psal 119:54 Księga Psalmów 119:55 Psal 119:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:55) W pamięci imiał jeśm w nocy imię twoje, Gospodnie, i strzegł jeśm zakona twego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:55) W pamięci imiał jeśm w nocy imię twoje, Gospodnie, i strzegł jeśm zakona twego.
3.WUJEK.1923Pamiętałem w nocy na imię twoje, Panie: i strzegłem zakonu twego.
4.GDAŃSKA.1881Wspominam sobie i w nocy na imię twoje, Panie! i strzegę zakonu twego.
5.GDAŃSKA.2017Nocą wspominam twoje imię, PANIE, i strzegę twego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Wspominam w-nocy, Imię-Twé, o-Panie! i-strzegę ustawy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Panie, w nocy wspominałem imię Twoje i zachowywałem zakon Twój.
8.CYLKOWWspominam nocą imię Twoje Boże, i zachowuję naukę Twoję.
9.KRUSZYŃSKIPamiętam na imię Twoje podczas nocy, o Panie, i zachowuję Twoje prawa.
10.ASZKENAZY Wspomniałem, kiedy noc, Twą istotę a dochowam Twej nauki.
11.SZERUDAWspominam w nocy imię Twoje, Panie, i strzegę zakonu Twego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:55) Nocą pamiętam o Twoim imieniu i prawa Twego będę przestrzegał.
13.TYSIĄCL.WYD5Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo.
14.BRYTYJKAWspominam w nocy imię twoje, Panie, I strzegę zakonu twego.
15.POZNAŃSKAJahwe, wspominam w nocy Imię Twoje i strzegę Twojego Prawa.
16.WARSZ.PRASKANocą myślę, Panie, o Twoim Przymierzu, pragnę zawsze przestrzegać Twych pouczeń.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nocą wspominam Twoje Imię, WIEKUISTY, i zachowuję Twoje Prawo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWspominam w czasie nocy Twoje imię, I dostrajam się, PANIE, do Twojego Prawa.
19.TOR.PRZ.W nocy wspominam Twoje imię, Jhwh, i strzegę Twojego Prawa.