« Psal 119:55 Księga Psalmów 119:56 Psal 119:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:56) Te❬n❭ uczynion[a] jest mi, bo prawot twoich dobywał jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:56) Te ❬n❭ uczynion[a] jest mi, bo prawot twoich dobywał jeśm.
3.WUJEK.1923To mi się stało, iżem pilnie szukał sprawiedliwości twoich.
4.GDAŃSKA.1881Toć mam z tego, że przestrzegam przykazań twoich.
5.GDAŃSKA.2017To mam, bo przestrzegam twoich przykazań.
6.PS.BYCZ.1854To, zdarzało-się mi; bo, przykazania-Twe, zachowywałem.
7.GÖTZE.1937To otrzymałem, abym mógł zachowywać zarządzenia Twoje.
8.CYLKOWOto wszystko co mi pozostało, że przepisów Twoich przestrzegam.
9.KRUSZYŃSKIOto posiadam zrozumienie prawa, że wypełniam Twoje rozkazy.
10.ASZKENAZY To mi się stało, iżem Twoich przestrzegał zaleceń.
11.SZERUDATaki mój los, że przestrzegam ustaw Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:56) Oto co ze mną się stało, bo zachowałem Twe przykazania.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto, co do mnie należy: zachowywać Twe postanowienia.
14.BRYTYJKAUdziałem moim jestPrzestrzegać ustaw twoich.
15.POZNAŃSKATo mi już tylko zostało: przestrzegać Twoich przykazań.
16.WARSZ.PRASKAWypełniać Twoje nakazy to moja powinność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wszystko co mi pozostało – to, że przestrzegam Twych przepisów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto co mi się szczęśliwie przydarzyło: Chcę być wierny Twoim poleceniom.
19.TOR.PRZ.To mnie spotkało, bo przestrzegam Twoich ustaw.