« Psal 119:56 Księga Psalmów 119:57 Psal 119:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:57) Część moja, Panie, rzekł jeśm strzec zakona twego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:57) Część moja, Gospodnie, rzekł jeśm strzec zakona twego.
3.WUJEK.1923(Cheth.) Cząstka moja: obiecałem strzedz zakonu twego.
4.GDAŃSKA.1881Rzekłem: Panie! to jest cząstka moja, przestrzegać słów twoich.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, ty jesteś moim udziałem, przyrzekłem przestrzegać twoich słów.
6.PS.BYCZ.1854Udziałemeś-moim, o-Panie! przyznaję-się do zachowywania rozkazów-Twoich.
7.GÖTZE.1937Rzekłem: udziałem moim jest Pan, abym zachowywał słowo Twoje!
8.CYLKOWTo udział mój Boże, rzekłem, abym zachował słowa Twoje.
9.KRUSZYŃSKICheth. Cząstką moją jest Pan! mówię, że będę zachowywał Twoje wyroki.
10.ASZKENAZY Pomyślałem: dział mój Jehowa, aby strzedz Twoich słów.
11.SZERUDARzekłem: Działem moim, Panie, przestrzegać słów Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:57) {Chet} Rzekłem: o Panie, jest moim działem zachowywanie słów Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5{Chet} Moim działem jest Pan - mówię, by zachować Twoje słowa.
14.BRYTYJKARzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich.
15.POZNAŃSKARzekłem, o Jahwe, że moim działem jest zachowanie Twoich słów.
16.WARSZ.PRASKA[Chet] Pan jest moją cząstką, przyrzekłem już słów Twoich przestrzegać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To mój udział, BOŻE, powiedziałem, abym zachował Twoje słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jest moim działem. Tak postanowiłem, By niezmiennie przestrzegać Twoich słów.
19.TOR.PRZ.Jhwh jest moim działem – obiecałem przestrzegać Twoich słów.