« Psal 119:64 Księga Psalmów 119:65 Psal 119:66 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:65) Dobrotę uczynił jeś se sługą twojim, Panie, podług słowa twego.
2.PS.PUŁAWSKI(118:65) Dobrotę uczynił jeś z sługą twoim, Boże, podług słowa twego.
3.WUJEK.1923(Teth.) Uczyniłeś łaskę z sługą twoim, Panie, według słowa twojego.
4.GDAŃSKA.1881Łaskawieś postąpił ze sługą twoim, Panie! według słowa twego.
5.GDAŃSKA.2017Wyświadczyłeś dobro twemu słudze, PANIE, według twego słowa.
6.PS.BYCZ.1854Dobrześ zrobił, z sługą-Twym, Panie, według-słowa-Twojego.
7.GÖTZE.1937Tyś dobrze uczynił słudze Swemu, Panie, według słowa Swego.
8.CYLKOWDobro wyświadczyłeś słudze Twojemu, Boże, według słowa Twojego.
9.KRUSZYŃSKITeth. Ty czynisz dobrze słudze Twemu, o Panie, według słowa Twego!
10.ASZKENAZY Dobrze uczyniłeś ze sługą Twym, Jehowo, jako słowo Twe.
11.SZERUDADobre wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według Słowa swego.
12.TYSIĄCL.WYD1(118:65) {Tet} Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze, zgodnie ze słowem Twym, Panie.
13.TYSIĄCL.WYD5{Tet} Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem, Panie!
14.BRYTYJKADobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego.
15.POZNAŃSKAWyświadczyłeś dobro słudze Twojemu według słowa Twojego, Jahwe.
16.WARSZ.PRASKA[Tet] Tyle dobra wyświadczyłeś Twojemu słudze zgodnie z tym, co powiedziałeś, o Panie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyświadczyłeś dobro Twemu słudze, WIEKUISTY, według Twojego słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWyświadczyłeś, PANIE, dobro swemu słudze - Stało się to zgodnie z Twoim Słowem.
19.TOR.PRZ.Wyświadczyłeś dobro Twojemu słudze, Jhwh, według Twojego Słowa.