« Psal 119:65 Księga Psalmów 119:66 Psal 119:67 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:66) Dobroci i kaźni a uczeniu nauczy mię, bo kaźniom twojim wierzył jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(118:66) Dobroci❬e❭ a kaźni i nauce nauczy mie, bo kaźniam twoim wierzył jeśm.
3.WUJEK.1923Naucz mię dobroci i karności i umiejętności; bo uwierzył mandatom twoim.
4.GDAŃSKA.1881Dobrego rozumu i umiejętności naucz mię; bom przykazaniom twoim uwierzył.
5.GDAŃSKA.2017Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem twoim przykazaniom.
6.PS.BYCZ.1854Dobrego rozsądku, i-pojętności, naucz-mię; bo, w-przykazania-Twe, wierzę.
7.GÖTZE.1937Dobrego zrozumienia i poznania naucz mię; albowiem uwierzyłem przykazaniom Twoim.
8.CYLKOWDobrego smaku i wiedzy naucz mnie, bo przykazaniom Twoim zawierzyłem.
9.KRUSZYŃSKINaucz mnie dobrze rozumieć i przenikać, ponieważ wierzę Twoim rozkazom.
10.ASZKENAZY Dobrego wyczucia i poznania mię naucz, iżem uwierzył Twym rozkazaniom.
11.SZERUDANaucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:66) Naucz mię sądu i umiejętności, bo ufam Twoim nakazom,
13.TYSIĄCL.WYD5Naucz mnie zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom.
14.BRYTYJKANaucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim!
15.POZNAŃSKANaucz mnie dobrego rozeznania i umiejętności, gdyż zawierzyłem Twoim przykazaniom.
16.WARSZ.PRASKAObdarz mnie rozumem i umiejętnością, a będę przestrzegał przykazań Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naucz mnie dobrego smaku i wiedzy, bo zawierzyłem Twoim przykazaniom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNaucz mnie trafnego sądu i poznania, Ponieważ zawierzyłem Twoim przykazaniom!
19.TOR.PRZ.Naucz mnie trafnego osądu i wiedzy, bo uwierzyłem Twoim przykazaniom.