« Psal 119:75 Księga Psalmów 119:76 Psal 119:77 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:76) Bądź miłosierdzie twoje, by ucieszyło mię, podług słowa twego słudze twemu.
2.PS.PUŁAWSKI(118:76) Bądź miłosierdzie twoje, by ucieszyło mie, podług słowa twego słudze twemu.
3.WUJEK.1923Niechaj będzie miłosierdzie twoje aby mię cieszyło: według wyroku twego słudze twemu.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże mię, proszę, ucieszy miłosierdzie twoje według wyroku twego, któryś uczynił słudze twemu.
5.GDAŃSKA.2017Proszę cię, niech mnie ucieszy twoje miłosierdzie według twego słowa do twego sługi.
6.PS.BYCZ.1854Niechże-będzie, proszę, łaska-Twa, ku-pocieszaniu-mię, według-przyrzeczenia-Twego, słudze-Twojemu.
7.GÖTZE.1937Niechże jednak dobroć Twoja będzie mi na pociechę, jak przyobiecałeś słudze Swemu!
8.CYLKOWNiech będzie łaska Twoja, by mnie pocieszyć, podług słowa danego słudze Twemu.
9.KRUSZYŃSKINiechaj łaska Twoja wspiera mnie, stosownie do zapowiedzi Twej słudze Twemu.
10.ASZKENAZY Obyż była proszę łaska Twa, aby mię pocieszyć jako powiedzenie Twe ku słudze Twojemu.
11.SZERUDANiechaj pocieszy mnie łaska Twoja, jak przyrzekłeś słudze swemu!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:76) Niech przyjdzie Twe miłosierdzie, aby mię pocieszyć, zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
14.BRYTYJKANiechaj łaska twoja będzie pociechą moją, Jak przyrzekłeś słudze swemu!
15.POZNAŃSKANiech łaskawość Twoja będzie mi pociechą według obietnicy danej Twemu słudze.
16.WARSZ.PRASKARacz mnie pocieszyć w łaskawości Twojej, tak jak to przyrzekłeś Twojemu słudze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech Twoja łaska mnie pocieszy, według słowa danego Twemu słudze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Twoja łaska będzie mi pociechą, Tak jak obiecałeś swemu słudze!
19.TOR.PRZ.Proszę, niech teraz mnie pocieszy Twoje miłosierdzie według Twojej wypowiedzi dla Twojego sługi.