« Psal 119:77 Księga Psalmów 119:78 Psal 119:79 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:78) Osromoceni bądźcie pyszni, eże krzywie lichotę czynili przeciw mnie, ale ja się snażyć będę w kaźniech twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(118:78) Osromoceni bądźcie pyszni, bo krzywie złość czynili przeciw mnie, ale ja snażyć sie będę w kaźnioch twoich.
3.WUJEK.1923Niechaj będą zawstydzeni hardzi; bo niesłusznie niesprawiedliwość nademną czynili: a ja będę się ćwiczył w mandatach twoich.
4.GDAŃSKA.1881Niech będą zawstydzeni pyszni, przeto, że mię chytrze podwrócić chcieli; ale ja rozmyślać będę w przykazaniach twoich.
5.GDAŃSKA.2017Niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie znieważali mnie, ale ja będę rozmyślać o twoich przykazaniach.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będą-zawstydzeni dumni, że darmo skrzywdzili-mię; ja zaś będę-rozmyślał, w-przykazaniach-Twoich.
7.GÖTZE.1937Niech będą zawstydzeni swawolni, bo upokarzają mnie bez przyczyny, ale ja rozmyślam nad zarządzeniami Twemi.
8.CYLKOWNiech zawstydzą się zuchwalcy, bo niewinnie mnie gnębią; ja rozmyślam o przepisach Twoich.
9.KRUSZYŃSKIOby pyszni mogli być zawstydzeni, którzy, kłamiąc, umartwiają mnie, ja rozmyślam nad Twojemi przykazaniami.
10.ASZKENAZY Niechaj będą zawstydzeni przewrotni, iż kłamstwem usiłowali mnie spaczyć, ja nad Twymi rozmyśliwać będę zaleceniami.
11.SZERUDANiech się zawstydzą zuchwali, bo gnębią mię podstępnie, ale ja rozmyślam o ustawach Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(118:78) Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą; ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech zawstydzą się zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą, ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
14.BRYTYJKANiech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie, Ja zaś rozmyślam o ustawach twoich!
15.POZNAŃSKAHańba pysznym, którzy obciążają mnie fałszem! Ja rozważam Twoje przykazania.
16.WARSZ.PRASKAZuchwalców, którzy mnie dręczą, zechciej pohańbić, a ja będę zawsze myślał o nakazach Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się zawstydzą zuchwalcy, bowiem niewinnie mnie gnębią; ale ja rozmyślam o Twych przepisach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wstyd okryje zuchwałych, gdyż gnębią mnie niesłusznie, Ja natomiast rozważam Twoje polecenia!
19.TOR.PRZ.Niech się zawstydzą butni, którzy za pomocą kłamstwa mnie poniżyli, ale ja będę rozmyślać o Twoich ustawach.