« Psal 119:81 Księga Psalmów 119:82 Psal 119:83 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(118:82) Omdlale jesta oczy moje w słowo twoje rzekąc: Gdy ucieszysz mię?
2.PS.PUŁAWSKI(118:82) Omdlały oczy moje w słowo twoje rzekąc: Gdy ucieszysz mie?
3.WUJEK.1923Ustały oczy moje czekając obietnice twojéj, mówiąc: Kiedyż mię pocieszysz?
4.GDAŃSKA.1881Ustały oczy moje, czekając wyroku twego, gdy mówię: Kiedyż mię pocieszysz?
5.GDAŃSKA.2017Moje oczy słabną, czekając na twoje słowo, gdy mówię: Kiedy mnie pocieszysz?
6.PS.BYCZ.1854Tęskną, oczy-me, do-przyrzeczenia-Twego, mówiąc: Kiedyż pocieszysz-mię?
7.GÖTZE.1937Oczy moje pragną obietnicy Twojej i pytają: Kiedyż mnie pocieszysz?
8.CYLKOWSpragnione oczy moje słowa Twojego, bym rzekł: kiedyż mnie pocieszysz?
9.KRUSZYŃSKIOczy moje daleko są od nauki Twojej, a ja mówię: "Kiedy pocieszysz mnie"?
10.ASZKENAZY Niszczeją oczy me, ku Twemu spoglądając powiedzeniu, kiedy mnie pocieszysz?
11.SZERUDAOczy moje tęsknie wyglądają Słowa Twego pytając się: Kiedy mnie pocieszysz?
12.TYSIĄCL.WYD1(118:82) Z tęsknoty za Twą pomocą słabną oczy moje: kiedyż mię pocieszysz?
13.TYSIĄCL.WYD5Słabną moje oczy, [wyglądając] Twego słowa: kiedyż mnie pocieszysz?
14.BRYTYJKAOczy moje tęsknią do obietnicy twojejMówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?
15.POZNAŃSKAMoje oczy słabną z tęsknoty za Twoją obietnicą, kiedyż mnie zechcesz pocieszyć?
16.WARSZ.PRASKAMoje oczy wypatrują spełnienia się obietnic. Kiedyż więc mnie pocieszysz?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje oczy są spragnione Twojego słowa, gdy mówię: Kiedy mnie pocieszysz?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje oczy wyglądają spełnienia Twej obietnicy I pytam: Kiedy mnie pocieszysz?
19.TOR.PRZ.Moje oczy osłabły z tęsknoty za Twoją wypowiedzią, mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?