« Psal 120:1 Księga Psalmów 120:2 Psal 120:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(119:2) Gospodnie, zbaw duszę moję od wargi lichych i od języka l❬ś❭ciwego!
2.PS.PUŁAWSKI(119:2) Gospodnie, zbaw duszę moję od warg złosnych i od języka łżywego!
3.WUJEK.1923Panie, wyzwól duszę moją od ust nieprawych, i od języka zdradliwego.
4.GDAŃSKA.1881Wyzwól, Panie! duszę moję od warg kłamliwych, i od języka zdradliwego.
5.GDAŃSKA.2017Ocal, PANIE, moją duszę od warg kłamliwych i od zdradliwego języka.
6.PS.BYCZ.1854O-Panie! oswobodź duszę-moję, od-warg fałszywych, i od-języka chytrego.
7.GÖTZE.1937Panie, wybaw duszę moją z warg kłamliwych, od języka obłudnego!
8.CYLKOWBoże, ocal duszę moję od ust kłamliwych, od języka podstępnego.
9.KRUSZYŃSKIPanie! uwolnij duszę moją od warg kłamliwych - od języka zdradliwego.
10.ASZKENAZY Jehowo, wyrwij duszą mą od warg kłamstwa, od języka obłudy.
11.SZERUDARatuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka.
12.TYSIĄCL.WYD1(119:2) Uwolnij, Panie, moją duszę od warg niegodziwych i od podstępnego języka.
13.TYSIĄCL.WYD5Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka!
14.BRYTYJKARatuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, Od zdradliwego języka.
15.POZNAŃSKAJahwe, uwolnij mnie od warg kłamliwych, od przewrotnego języka.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, ratuj mnie przed obłudnikami, ratuj mnie przed językami złymi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, ocal moją duszę od ust kłamliwych i od języka podstępnego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, uratuj moją duszę Od kłamców i oszczerców!
19.TOR.PRZ.Wyrwij, Jhwh, moją duszę od warg kłamliwych i od języka zdradliwego.