« Psal 121:2 Księga Psalmów 121:3 Psal 121:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(120:3) Nie da na poruszenie nogi twoje ani drzemać będzie, jen ciebie strzeże.
2.PS.PUŁAWSKI(120:3) Nie da na poruszenie nogi twojej ani drzemi, jen ciebie strzec będzie.
3.WUJEK.1923Niech nie da zachwiać się nodze twojéj: i niech nie zdrzymie, który cię strzeże.
4.GDAŃSKA.1881Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
5.GDAŃSKA.2017Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie.
6.PS.BYCZ.1854On, nie zezwoli, na-zachwianié-się nogi-twojéj; nie zadrzymie strzegący-ciebie.
7.GÖTZE.1937Nie dopuści, aby się zachwiała noga twoja, a stróż Twój nie drzemie.
8.CYLKOWNie da zachwiać się nodze twojéj, nie drżémie stróż twój.
9.KRUSZYŃSKINie dopuści, aby się potknęła noga twoja; stróż twój nie drzemie.
10.ASZKENAZY "Obyż nie dał się zachwiać twej nodze, obyż nie zasnął strażownik twój!"
11.SZERUDANie da się potknąć twej nodze, nie drzemie twój stróż.
12.TYSIĄCL.WYD1(120:3) On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
13.TYSIĄCL.WYD5On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
14.BRYTYJKANiechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.
15.POZNAŃSKAOn nie dopuści, by zachwiała się twoja noga, nie zaśnie Ten, który cię strzeże.
16.WARSZ.PRASKAOn nie pozwoli, by chwiały się Twoje nogi, Ten, który cię strzeże, nie śpi nigdy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie da się zachwiać twej nodze, bowiem twój stróż nie drzemie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nie da się potknąć twym nogom, Nie zdrzemnie się Ten, co cię strzeże.
19.TOR.PRZ.On nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; ten, który cię strzeże, nie drzemie.