« Psal 121:3 Księga Psalmów 121:4 Psal 121:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(120:4) Owa nie drzemać ani spać będzie, jenże strzeże Israhel.
2.PS.PUŁAWSKI(120:4) Owa ani nie drzemać ani spać będzie, jen strzeże Israhel.
3.WUJEK.1923Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela.
4.GDAŃSKA.1881Oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela.
5.GDAŃSKA.2017Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.
6.PS.BYCZ.1854Otóż, nie zadrzymie, i-nie zaśnie, stróż Izraela.
7.GÖTZE.1937Oto, nie drzemie i nie śpi stróż Izraela!
8.CYLKOWOto nie drżémie, nie śpi stróż Izraela.
9.KRUSZYŃSKIOto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie, który strzeże Izraela.
10.ASZKENAZYNie zaśni i nie zaśpi strażownik Izraela!
11.SZERUDAOto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie stróż Izraela.
12.TYSIĄCL.WYD1(120:4) Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
14.BRYTYJKAOto nie drzemieAni nie zasypia stróż Izraela.
15.POZNAŃSKAOto nie śpi ani nie drzemie Ten, który strzeże Izraela.
16.WARSZ.PRASKAO nie, nie śpi ten Stróż Izraela i nawet nie drzemie nigdy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nie drzemie i nie śpi stróż Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela.
19.TOR.PRZ.2023Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.