« Psal 121:4 Księga Psalmów 121:5 Psal 121:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(120:5) Pan strzeże ciebie, Gospodzin zaszczycenie twoje nad rękę prawą twoję.
2.PS.PUŁAWSKI(120:5) Bog strzeże ciebie, Gospodzin zaszczycenie twoje nad rękę prawą twoję.
3.WUJEK.1923Pan cię strzeże: Pan obrona twoja po prawéj ręce twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy.
6.PS.BYCZ.1854Pan, stróżem-twoim; Pan, cieniem-twym, przy prawicy-twojéj.
7.GÖTZE.1937Pan jest stróżem twoim, Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej,
8.CYLKOWBóg stróżem twoim, Bóg cieniem twoim, po prawicy twojéj.
9.KRUSZYŃSKIPan jest Stróżem twoim, Pan jest cieniem twoim po prawej twej ręce.
10.ASZKENAZY Jehowa twym strażownikiem, Jehowa cieniem twym nad ręką twą prawą.
11.SZERUDAPan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(120:5) Pan ciebie strzeże, Pan twą obroną przy twym boku prawym.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
14.BRYTYJKAPan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
15.POZNAŃSKAJahwe twym stróżem, Jahwe twym cieniem po twojej prawej ręce.
16.WARSZ.PRASKAPan jest twoim Stróżem, On dostarcza ci cienia i zawsze przebywa przy twym prawym boku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest twoim stróżem, BÓG twoim cieniem po prawicy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN twoim stróżem, PAN twoim cieniem przy twym prawym boku.
19.TOR.PRZ.Jhwh jest tym, który cię strzeże, Jhwh jest cieniem u twej prawej ręki.