« Psal 121:7 Księga Psalmów 121:8 Psal 122:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(120:8) Pan strzeży weścia twego i wyścia twego ot ninie aż na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(120:8) Gospodzin strzeż weścia twego i wyścia twego od ninie i aż na wieki.
3.WUJEK.1923Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, odtąd i aż na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.
5.GDAŃSKA.2017PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Pan, będzie-strzégł wyjścia-twego, i-przyjścia-twojego, od-tąd, i-aż na wieki.
7.GÖTZE.1937Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego odtąd aż na wieki!
8.CYLKOWBóg ustrzeże wyjście twoje i wejście twoje odtąd i na wieki.
9.KRUSZYŃSKIPan będzie strzegł wyjścia twego i wejścia twego - odtąd i aż na wieki.
10.ASZKENAZY Jehowa strzedz będzie twojego wyjścia i twojego dojścia - odtąd i aż po wieczność!
11.SZERUDAPan strzec cię będzie, gdy będziesz wychodził i powracał, teraz i na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(120:8) Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia i teraz, i po wszystkie czasy.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
14.BRYTYJKAPan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.
15.POZNAŃSKATwego wyjścia i powrotu Jahwe strzeże już teraz i na wieki.
16.WARSZ.PRASKAPan cię ochroni, gdy będziesz wychodził i wracał, teraz i po wszystkie wieki wieków.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY ustrzeże twoje wyjście i twoje wejście, odtąd i na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN strzec będzie twoich wyjść i powrotów - Teraz i na wieki.
19.TOR.PRZ.Jhwh będzie strzegł twojego wyjścia i twojego przyjścia, odtąd aż na wieki