« Psal 121:8 Księga Psalmów 122:1 Psal 122:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(121:1) Wiesielił jeśm się w tych, jeż mi są powiedziany: W dom panow pojdzimy.
2.PS.PUŁAWSKIPienie wstąpania. Dawid. (121:1) Wiesielił jeśm sie w tych, jeż mi są powiedziany: W dom boży pojdziemy.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni Dawidowa. Weselę się z tego, że mi powiedziano: Do domu Pańskiego pójdziemy.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni Dawida. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu PANA.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów Dawida. Ucieszyłem-się, z-zapowiedzeń mi: Do domu Pana pójdziemy.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Dawida. Cieszyłem się, gdy do mnie powiedzieli: "Pójdźmy do domu Pańskiego!"
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia Dawida. - Rad byłem mówiącym mi: do domu Bożego pójdziemy.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Dawida. Uweseliłem się gdy mi powiedziano: "Do domu Pańskiego pójdziemy"!
10.ASZKENAZYPieśń wstępowań - Dawidowa. Radowałem się mówiącymi do mnie: "do domu pójdźmyż Jehowy!"
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana!
12.TYSIĄCL.WYD1(121:1) Pieśń wstępowań. Dawidowa. Uradowałem się, bo mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pana».
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego!
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań; Dawida. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do Domu Jahwe".
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Dawida. Ucieszyłem się bardzo, gdy mi powiedziano: Udajemy się w drogę do domu Pana.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia Dawida. Radowałem się tymi, którzy mi mówili: Pójdziemy do domu WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Dawidowa. Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli: Udamy się do domu Pana!
19.TOR.PRZ.2023Pieśń stopni. Dawida. Uradowałem się, gdy mi powiedzieli: Pójdźmy do domu Jhwh!