« Psal 124:3 Księga Psalmów 124:4 Psal 124:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(123:3b) snadź by woda pożar❬ła❭by nas. (123:4a) Strumień przeszła jest dusza nasza,
2.PS.PUŁAWSKI(123:3b) snadź woda pożarłaby była nas. (123:4a) Strumień przeszła dusza nasza,
3.WUJEK.1923Snadźby nas była woda zatopiła, strumień przeszła dusza nasza.
4.GDAŃSKA.1881Tedyćby nas były wody zabrały a strumień porwałby był duszę naszę;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wody zalałyby nas, a potok porwałby nasze dusze;
6.PS.BYCZ.1854Wtedy, wody, byłyby-zalały-nas; strumień przeszedłby-był, nad ciałami-naszemi.
7.GÖTZE.1937Wtedy zatopiłyby nas były wody, a potok górski przeszedłby był nad duszą naszą;
8.CYLKOWWtedyby wody zalały nas, strumień wezbrał by ponad duszę naszą.
9.KRUSZYŃSKITedyby nas wody zabrały - strumień zalałby duszę naszą!
10.ASZKENAZY Dawnoby zalały nas wody, przeszłaby fala rwąca ponad naszemi duszami.
11.SZERUDAWtedy wody zalałyby nas, potok zatopiłby nas.
12.TYSIĄCL.WYD1(123:4) wówczas zatopiłaby nas woda; przepłynąłby nad nami potok.
13.TYSIĄCL.WYD5wówczas zatopiłaby nas woda, popłynąłby potok nad nami;
14.BRYTYJKATo byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas,
15.POZNAŃSKAWówczas zatopiłyby nas wody, potok by nas pogrążył,
16.WARSZ.PRASKAWtedy wody by nas pochłonęły, przepłynęły nad nami całe potoki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy by nas wody zalały, a strumień wezbrał nad naszą duszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas zalałyby nas wody, Potok przewaliłby się nad nami -
19.TOR.PRZ.Wtedy zmyłyby nas wody, a potok przelałby się nad naszymi duszami;