« Psal 124:8 Księga Psalmów 125:1 Psal 125:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(124:1a) Jiż dbają w Gospodna, jako gora Syjon, nie będzie poruszon na wieki,
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. (124:1a) Jiż to dbają w Boga, jako gora Syjon, nie będzie poruszon na wieki,
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Którzy ufają w Panu, jako góra Syon: nie poruszy się na wieki, który mieszka w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Którzy ufają w Panu, są jako góra Syon, która się nie poruszy, ale na wieki zostaje.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Ci, którzy ufają PANU, jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów. Którzy-ufającymi w-Panu, są, jako-góra Syonu, która nie wzruszy-się, ale na-wieki zostanie.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, ale wiecznie pozostaje.
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia. Ufający Bogu są jako góra Cyon niewzruszona, wiecznotrwała.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Ci, co ufają w Panu, są jako góra Sjon, która się nie poruszy - na wieki pozostaje.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Którzy na Jehowie spolegają, - jako góra Syonu się nie zachwieje, osiądzie się na wieczność.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która nie chwieje się, lecz trwa wiecznie.
12.TYSIĄCL.WYD1(124:1) Pieśń wstępowań. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki.
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. Ufający Jahwe są jak góra Syjon, która się nie chwieje, trwa na wieki.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Kto ufa Panu, stoi mocno jak Syjon, który się nie chwieje, lecz trwa niewzruszony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. Ci, co ufają WIEKUISTEMU są jak góra Cyon – niewzruszona, wiecznotrwała.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon - Nieporuszona, wiecznie na swym miejscu.
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Ci, którzy ufają Jhwh, są jak góra Syjon, która nie zostanie poruszona, ale trwać będzie na wieki.