« Psal 125:2 Księga Psalmów 125:3 Psal 125:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(124:3) Bo nie zostawi Gospodzin pręta grzesznych na części prawych, bychą nie wściągli prawi ku lichocie ręku swoju.
2.PS.PUŁAWSKI(124:3) Bo nie zostawi ❬Gospodzin❭ pręt grzesznych nad szczęścim prawych, by nie rozciągli prawi ku złości ręku swoju.
3.WUJEK.1923Bo nie zostawi Pan laski grzeszników nad dziedzictwem sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie ściągnęli ręki swéj ku niesprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie zostanie laska niezbożników nad losem sprawiedliwych, by snać nie ściągnęli sprawiedliwi rąk swych ku nieprawości.
5.GDAŃSKA.2017Nie zaciąży bowiem berło niegodziwych nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku nieprawości.
6.PS.BYCZ.1854Zaiste, nie spocznie berło bezbożności, nad losem sprawiedliwych; aby nie wyciągali sprawiedliwi, do-nieprawości rąk-swoich.
7.GÖTZE.1937Albowiem berło bezbożności nie spocznie na dziale sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swoich ku nieprawości.
8.CYLKOWBo nie spocznie berło niegodziwości na udziale cnotliwych, by nie wyciągali cnotliwi ku nieprawości rąk swoich.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem nie zostanie berło bezbożnych nad losem sprawiedliwych, aby nie ściągnęli sprawiedliwi swych rąk ku nieprawości.
10.ASZKENAZY Gdyż nie spocznie rózga niegodziwca na losie sprawiedliwych, abyż nie podali sprawiedliwi rąk swych ku nieprawości.
11.SZERUDAGdyż nie zostawi berła bezbożnych nad działem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swych ku bezprawiu.
12.TYSIĄCL.WYD1(124:3) Albowiem berło niezbożnych nie będzie trwało nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości.
13.TYSIĄCL.WYD5Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości.
14.BRYTYJKAGdyż nie pozostanie berło bezbożnychNad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali Rąk swych ku bezprawiu.
15.POZNAŃSKANie pozwoli On paść berłu bezbożnych na dziedzictwo sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości.
16.WARSZ.PRASKABerło bezbożnika nie zaciąży nad dziedzictwem prawego, aby sprawiedliwy nie wyciągał ręki po nieprawość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie spocznie laska niegodziwych na dziale sprawiedliwych, by prawi nie wyciągali swoich rąk ku nieprawości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Nie utrzyma się władza bezbożnych Nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym, Po to, by nie byli zależni Od tych, którym bliskie bezprawie.
19.TOR.PRZ.Bo nie spocznie berło niegodziwych nad losem sprawiedliwych, po to, by sprawiedliwi nie wyciągali swoich rąk ku nieprawości.