« Psal 125:5 Księga Psalmów 126:1 Psal 126:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(125:1) W obroceniu Gospodzin jęcstwo Syjon uczynieni jesmy jako ucieszeni.
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. (125:1) W obroceniu Gospodzin jęctwo Syjon uczynieni jesmy jako ucieszeni.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Gdy Pan nawrócił niewolą Syon, staliśmy się jako pocieszeni.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu, byliśmy jako ci, którym się śni.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Gdy PAN odwrócił niewolę Syjonu, byliśmy jak we śnie.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów. Za sprowadzenia, przez Pana, jeńców Syonu, byliśmy, jakoby-marzycielami.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Gdy Pan powrócił uwięzionych z Syjonu, byliśmy jako śniący.
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia. Gdy wrócił Bóg wygnańców Cyonu, byliśmy jak senni.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Gdy Pan powrócił pojmanych ze Sjonu, byliśmy jako ci, którym się śni.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Kiedy wracał Jehowa pojmane Syonu, byliśmy jakoby we śnie.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Gdy Pan odmieni los Syjonu, będziemy jak ci, którym się śni.
12.TYSIĄCL.WYD1(125:1) Pieśń wstępowań. Gdy Pan z powrotem wiódł jeńców Syjonu, byliśmy jak we śnie.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie.
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie.
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. Gdy Jahwe dał powrót wygnańcom Syjonu, zdawało się nam, że śnimy.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Gdy Pan odmienił los wygnańców Syjonu, ogarnęło nas jakby senne marzenie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. Kiedy BÓG wrócił wygnańców Cyonu, byliśmy jakby senni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. Kiedy PAN przywrócił Syjonowi powodzenie, Byliśmy jak we śnie.
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Gdy Jhwh przywrócił odnowienie Syjonu, byliśmy jak ci, którzy śnią.