« Psal 126:5 Księga Psalmów 126:6 Psal 127:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(125:7) Idąc chodzili i płakali, puszczając nasienia swoja. (125:8) Ale przydąc przydą z wiesiele❬m❭, nosząc snopy swoje.
2.PS.PUŁAWSKI(125:7) Jidąc chodzili i płakali, puszczając nasienia swoja. (125:8) Ale przydąc przydą z wiesielim, nosząc snopy swoje.
3.WUJEK.1923Idąc szli i płakali, rozsiewając nasienie swoje: ale wracając się przyjdą z weselem, niosąc snopy swoje.
4.GDAŃSKA.1881Tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje.
5.GDAŃSKA.2017Kto wychodzi z płaczem, niosąc drogie ziarno, powróci z radością, przynosząc swoje snopy.
6.PS.BYCZ.1854Idący, pójdzie, i-płakać-będzie, niosąc rzut nasienia; ale, przychodzący, przyjdzie z-pieniem-wesołém, znosząc snopy-swoję.
7.GÖTZE.1937Z płaczem chodzi się, niosąc nasienie do posiewu, ale z radosnemi okrzykami wraca się, niosąc snopy swoje.
8.CYLKOWIść idzie płacząc, niosąc garść zasiewu, wracać wraca ze śpiewem, niosąc snopy swoje.
9.KRUSZYŃSKITu i ówdzie chodząc z płaczem, rozsiewał lud nasiona, ale przychodząc, z radością będzie znosił snopy swoje.
10.ASZKENAZY Krok w krok pójdzie, - popłakuje, toboł niosąc ziarna - (126:7)  Dojść dojdzie wśród pieśni, niosąc swoje snopy!
11.SZERUDAKto wychodzi z płaczem, rozsiewając nasienie, będzie wracał z radością niosąc snopy swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(125:6) Idący idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew: przychodząc przyjdą z radością, niosąc swe snopy.
13.TYSIĄCL.WYD5Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew; z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy.
14.BRYTYJKAKto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.
15.POZNAŃSKAKiedy się idzie - idzie się płacząc, niosąc ziarno do siewu; a gdy się wraca - wraca się z radością, dźwigając swoje snopy.
16.WARSZ.PRASKAWe łzach posuwają się naprzód, dźwigając ziarno do siewu; wrócą tu kiedyś z radością, niosąc ze sobą swe snopy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Idący idzie płacząc, i niesie garść zasiewu; wracający wraca ze śpiewem, i niesie swoje snopy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, Powróci z radością, niosąc snopy swe.
19.TOR.PRZ.Kto ciągle wychodzi z płaczem, niosąc ziarno na siew, na pewno wejdzie z okrzykiem radości, niosąc swoje snopy.