« Psal 127:2 Księga Psalmów 127:3 Psal 127:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(126:4b) Owa dziedzina panowa synowie, opłata owoc brzucha.
2.PS.PUŁAWSKI(126:4b) Owa dziedzina boża synowie, odpłata owoc brzucha.
3.WUJEK.1923Oto dziedzictwo Pańskie synowie: zapłata owoc żywota.
4.GDAŃSKA.1881Oto dziatki są dziedzictwem od Pana, a płód żywota nagrodą.
5.GDAŃSKA.2017Oto dzieci dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą.
6.PS.BYCZ.1854Oto, dziedzictwem Pana, dzieci; a, nagrodą, owoc żywota.
7.GÖTZE.1937Oto, dzieci są dziedzictwem od Pana, płód łona jest nagrodą.
8.CYLKOWOto darem Boga dzieci, nagrodą płód żywota.
9.KRUSZYŃSKIOto dzieci są dziedzictwem od Pana - płód żywota nagrodą.
10.ASZKENAZY Otoć dziedzictwo Jehowy, syny nagrodą, owoc łona.
11.SZERUDAOto synowie są dziedzictwem Pana, nagrodą jest owoc łona.
12.TYSIĄCL.WYD1(126:3) Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą.
13.TYSIĄCL.WYD5Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą.
14.BRYTYJKAOto dzieci są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona.
15.POZNAŃSKAOto darem Jahwe synowie, nagrodą - owoc łona.
16.WARSZ.PRASKADzieci nasze są darem od Pana, nagrodą – owoc żywota.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dzieci są darem WIEKUISTEGO, owoc nagrodą życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dzieci są dziedzictwem PANA, Podarunkiem jest owoc łona!
19.TOR.PRZ.Oto synowie są dziedzictwem Jhwh, a owoc łona nagrodą.