« Psal 127:5 Księga Psalmów 128:1 Psal 128:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(127:1) Błogosławioni wszytcy, jiż sie boją Gospodna, jiż chodzą po drogach jego.
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. Psalm Dawid. (127:1) Błogosławieni wszystcy, jiż sie boją Boga, jiż chodzą po drogach jego.
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana: którzy chodzą drogami jego!
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Błogosławiony każdy, kto się boi PANA; kto kroczy jego drogami.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw stopniów. Szczęśliwy, każdy, bojący-się Pana, który-postępującym, w-drogach-Jego.
7.GÖTZE.1937PIEŚŃ pielgrzymstwa. Szczęsny każdy, który się boi Pana i chodzi drogami Jego!
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia. Szczęsny każdy bogobojny, który postępuje drogami Jego.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Błogosławiony każdy, kto Pana się boi, kto chodzi drogami Jego.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Szczęśliw każdy, co obawia się Jehowy, który Jego kroczy drogami.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Szczęsny każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami!
12.TYSIĄCL.WYD1(127:1) Pieśń wstępowań. Błogosławionyś, gdy się boisz Pana, gdy chodzisz Jego drogami!
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Szczęśliwy, kto boi się Pana i kto chodzi Jego drogami!
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, Który kroczy jego drogami!
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. Szczęśliwy każdy, kto boi się Jahwe, kto postępuje Jego drogami.
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. Szczęśliwy, który się boi Pana i błogosławi Go, i chodzi zawsze Jego drogami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. Szczęśliwy każdy, kto się boi WIEKUISTEGO, kto chodzi Jego drogami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. O, jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni PANA, Kto kroczy Jego drogami!
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Błogosławiony każdy, bojący się Jhwh, ten kto kroczy Jego drogami!