« Psal 128:4 Księga Psalmów 128:5 Psal 128:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(127:6) Błogosław ciebie Gospodzin z Syjon i widz dobra Jeruzalem szwszech dniow żywota twego.
2.PS.PUŁAWSKI(127:6) Błogosław ci Gospodzin z Syjon i widz dobra Jerusalem wszech dniow żywota twego.
3.WUJEK.1923Niechżeć błogosławi Pan z Syonu: i oglądaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni żywota twego:
4.GDAŃSKA.1881Niechżeć Pan błogosławi z Syonu, abyś patrzył na dobro Jeruzalemskie po wszystkie dni żywota twego.
5.GDAŃSKA.2017Niech ci PAN błogosławi z Syjonu, abyś oglądał dobro Jeruzalem po wszystkie dni twego życia;
6.PS.BYCZ.1854Pobłogosławi-cię Pan, z-Syonu, i-ujrzysz w-szczęściu Jerozolimę, po wszystkie dni życia-twojego.
7.GÖTZE.1937Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał pomyślność Jerozolimy po wszystkie dni życia twego,
8.CYLKOWNiech błogosławi ci Bóg z Cyonu, obyś oglądał szczęście Jerozolimy po wszystkie dni życia twojego.
9.KRUSZYŃSKINiech ci Pan błogosławi ze Sjonu, abyś oglądał dobro Jeruzalem przez wszystkie dni życia swego.
10.ASZKENAZY Niechaj błogosławi Cię Jehowa ze Syonu i patrzaj na pomyślność Jeruzalemu wszystkie dni żywota twego!
11.SZERUDANiech ci błogosławwi Pan ze Syjonu, byś mógł patrzeć na szczęście Jerozolimy po wszystkie dni życia swego!
12.TYSIĄCL.WYD1(127:5) Niechaj z Syjonu Pan cię błogosławi, byś widział pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia.
13.TYSIĄCL.WYD5Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
14.BRYTYJKANiech ci błogosławi Pan z Syjonu, Abyś oglądał szczęście Jeruzalemu Po wszystkie dni życia twego!
15.POZNAŃSKA(128:5a) Niech błogosławi ci Jahwe z Syjonu!
16.WARSZ.PRASKANiech więc cię błogosławi Pan z Syjonu, byś przez długie życie oglądał szczęście Jeruzalem,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech ci WIEKUISTY błogosławi z Cyonu; obyś oglądał szczęście Jeruszalaim po wszystkie dni twego życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ci z Syjonu błogosławi PAN! Oglądaj szczęście Jerozolimy, Ciesz się nim przez wszystkie dni swojego życia!
19.TOR.PRZ.Niech ci Jhwh błogosławi z Syjonu, abyś oglądał dobro Jerozolimy po wszystkie dni twojego życia;