« Psal 13:5 Księga Psalmów 13:6 Psal 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(12:6b) piać będę Gospodnu, jenże dobroty dał jest mnie, i piać będę imieniu gospodnowemu barzo wysokiemu.
2.PS.PUŁAWSKI(12:6b) piać będę Gospodnu, jenże dobra dał mnie, i psalmy piać będę imieniu gospodnowemu najwyszszemu. Sław❬a...❭
3.WUJEK.1923(13:6b) będę śpiewał Panu, który mi dobra dał: i będę grał imieniowi Pana najwyższego.
4.GDAŃSKA.1881(13:6b) będę śpiewał Panu, że mi dał wiele dobrego.
5.GDAŃSKA.2017Będę śpiewał PANU, bo obdarzył mnie dobrem.
6.PS.BYCZ.1854(13:6b) będę-śpiéwał Panu, że odpłaca-się, za-mnie.
7.GÖTZE.1937(13:6b) chcę śpiewać Panu, bo mi wyświadczył dobrodziejstwo.
8.CYLKOW(13:6b) wysławiać będę Boga, bo łaskę zlał na mnie.
9.KRUSZYŃSKI(13:6b) Będę śpiewał Bogu, ponieważ udzielił mi dobra.
10.ASZKENAZY(13:6b) chcę śpiewać Jehowie, gdyż On mię szczodrze nadgradza.
11.SZERUDA(13:6b) Będę śpiewał Panu, bo mi okazał dobroć.
12.TYSIĄCL.WYD1(12:6c) niech zaśpiewam Panu, który mię dobrem obdarzył.
13.TYSIĄCL.WYD5(13:6b) chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.
14.BRYTYJKA(13:6b) Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć.
15.POZNAŃSKA(13:6b) Będę śpiewał [na cześć] Jahwe, który mnie dobrem obdarzył.
16.WARSZ.PRASKA(13:6b) Panu na chwałę będę śpiewał, bo wyświadczył mi dobro.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(13:6b) będę wysławiał BOGA, bowiem zlał na mnie Swoją łaskę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(13:6b) Dla PANA pragnę śpiewać, gdyż On mi okazał wspaniałomyślność!
19.TOR.PRZ.Będę śpiewał Jhwh, bo obdarzył mnie dobrem.