« Psal 130:1 Księga Psalmów 130:2 Psal 130:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(129:1b) ❬Gospodnie❭, usłysz głos moj! (129:2) Bądźcie uszy twoje słuszające głosa modlitwy mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(129:1b) Gospodnie, usłysz głos moj! (129:2) Bądźcie uszy twoje słyszący głosa modlitwy moje.
3.WUJEK.1923Panie, wysłuchaj głos mój: niech będą uszy twoje nakłonione na głos modlitwy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich.
5.GDAŃSKA.2017Panie, wysłuchaj mego głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania.
6.PS.BYCZ.1854Panie, słuchaj głosu-mego; niech-będą uszy-Twe, uważne, na-głos błagań-moich.
7.GÖTZE.1937Panie, usłysz głos mój! Skieruj uszy Swoje na głos błagania mego!
8.CYLKOWPanie wysłuchaj głos mój, oby były uszy Twoje skłonne na głos błagania mojego.
9.KRUSZYŃSKIPanie wysłuchaj głosu mego! Niechaj uszy Twe będą skłonione na głos prośby mojej.
10.ASZKENAZY Panie, usłuchaj głosu mojego, niechaj będą uszy Twe uważne na głos mych modłów błagalnych!
11.SZERUDAPanie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!
12.TYSIĄCL.WYD1(129:2) o Panie, słuchaj głosu mego. Niech uszy Twoje się skłonią na głos mojego błagania.
13.TYSIĄCL.WYD5o Panie, wysłuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!
14.BRYTYJKAPanie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!
15.POZNAŃSKAo Panie, usłysz mój głos. Niech uszy Twoje będą otwarte na głos mojej modlitwy.
16.WARSZ.PRASKAPanie, wysłuchaj mojego głosu, nakłoń ku mnie swego ucha i zważ na moje głośne błaganie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Panie, wysłuchaj mojego głosu; oby Twoje uszy były skłonione na głos mojego błagania.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRacz wysłuchać mego głosu! Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mego błagania!
19.TOR.PRZ.Panie, wysłuchaj mojego głosu. Niech Twoje ucho będzie wrażliwe na głos mojego błagania.