« Psal 130:2 Księga Psalmów 130:3 Psal 130:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(129:3) Będzieszli lichoty chować, Panie, Panie, kto ścirzpi?
2.PS.PUŁAWSKI(129:3) Będzieszli złości chować, Gospodnie, Gospodnie, kto ścirpi?
3.WUJEK.1923Jeźli będziesz obaczał nieprawości, Panie: Panie, któż wydzierży?
4.GDAŃSKA.1881Panie! będzieszli nieprawości upatrywał, Panie! któż się zostoi?
5.GDAŃSKA.2017PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?
6.PS.BYCZ.1854Jeżeli nieprawości zachowasz, Panie, o-Panie! któż się-ostoi?
7.GÖTZE.1937Jeśli Ty, Panie, poczytasz nieprawości, Panie, któż się ostoi?
8.CYLKOWJeżeli winy zapamiętasz Boże, Panie, któż się ostoi?
9.KRUSZYŃSKIJeżeli na grzechy baczyć będziesz Panie! Panie! Któż się ostoi!
10.ASZKENAZY Jeślibyś przewinienia przechowywał, Panie jestestwa, o Panie, któż się ostoi?
11.SZERUDAJeśli będziesz zważał na winy, Panie - któż się ostoi, Panie?
12.TYSIĄCL.WYD1(129:3) Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, Panie, któż się ostoi?
13.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
14.BRYTYJKAJeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi?
15.POZNAŃSKAJeśli będziesz zważał na winy, o Jahwe, któż się, Panie, ostać zdoła?
16.WARSZ.PRASKAGdybyś nam liczył, o Panie, nasze grzechy, to któż zdołałby się ostać?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY! Jeżeli zapamiętasz winy, Panie, któż się ostoi?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli będziesz pamiętał o przewinach, To, PANIE, kto się ostoi?
19.TOR.PRZ.Jh[wh], jeśli zachowasz pamięć o nieprawości, Panie, kto się ostoi?