« Psal 130:4 Księga Psalmów 130:5 Psal 130:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(129:5a) Cirpiała jest dusza moja w słowie jego,
2.PS.PUŁAWSKI(129:5a) Cirpiała dusza moja w słowie jego,
3.WUJEK.1923Czekałem cię, Panie: czekała dusza moja na słowo jego.
4.GDAŃSKA.1881Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego.
5.GDAŃSKA.2017Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję.
6.PS.BYCZ.1854Oczekiwam Pana, oczekiwa dusza-moja; bo,-w-słowie-Jego, karmię-się-nadzieją.
7.GÖTZE.1937Wyczekuję Pana, dusza moja wyczekuje; i na słowo Jego z ufnością oczekuje.
8.CYLKOWUfam Bogu, ufa dusza moja, a słowa Jego wyglądam.
9.KRUSZYŃSKIOczekuje na Pana, oczekuje dusza moja i oczekuję na słowo Twe.
10.ASZKENAZY Tęsknie wypatrywałem Jehowy, tęsknie wypatrywała dusza ma i ufnie spoglądałem ku Jego słowu.
11.SZERUDAW Panu mam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję ufnie Słowa Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(129:5) W Panu pokładam nadzieję, dusza moja ufa Jego słowu:
13.TYSIĄCL.WYD5W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czeka na Twe słowo.
14.BRYTYJKAW Panu pokładam nadzieję, Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego.
15.POZNAŃSKAW Jahwe ufność pokładam, ufa dusza moja, czekam na słowo Jahwe.
16.WARSZ.PRASKAAle ja Panu ufam, ufa Mu dusza moja; pełen nadziei na Jego słowo czekam.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ufam WIEKUISTEMU, ufa Mu moja dusza i wypatruję Jego słowa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzekam na PANA, Moja dusza tęskni, W Jego Słowie pokładam nadzieję.
19.TOR.PRZ.Oczekuję Jhwh, moja dusza oczekuje; a w Jego Słowie pokładam nadzieję.