« Psal 130:6 Księga Psalmów 130:7 Psal 130:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(129:6b) pwał Israhel w Gospodna, (129:7) bo u Pana miłosierdzie i opłwite u niego otkupienie.
2.PS.PUŁAWSKI(129:6b) pwał Israhel w Gospodna❭, (129:7) bo u Boga miłosierdzie i opłwite u niego odkupienie.
3.WUJEK.1923Niechaj nadzieję ma Izrael w Panu; bo u Pana miłosierdzie, i obfite u niego odkupienie.
4.GDAŃSKA.1881Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie.
5.GDAŃSKA.2017Niech Izrael oczekuje PANA; u PANA bowiem jest miłosierdzie i u niego obfite odkupienie.
6.PS.BYCZ.1854Żyw-się-nadzieją, Izraelu, w Panu; bo, u Pana, łaska, i-mnóstwo, u-Niego, odkupienia.
7.GÖTZE.1937Ufnie wyczekuj Pana, Izraelu! albowiem u Pana jest dobroć i obfite wyzwolenie u Niego;
8.CYLKOWWyglądaj Izraelu Boga, bo u Boga łaska i wielkie u Niego wyzwolenie.
9.KRUSZYŃSKIIzraelu! Ufaj Panu, albowiem u Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie.
10.ASZKENAZY Ufnie wyglądaj Izraelu Jehowy, gdyż z Jehową łaska i mnogo z Nim wybawienia.
11.SZERUDAIzraelu, ufnie oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego bez miary!
12.TYSIĄCL.WYD1(129:7) niech wygląda Izrael Pana. U Pana bowiem jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie.
14.BRYTYJKAIzraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaskaI odkupienie u niego obfite!
15.POZNAŃSKAniech Izrael czeka na Jahwe, gdyż u Jahwe jest łaska i u Niego jest obfitość odkupienia.
16.WARSZ.PRASKAObyż Izrael zawsze liczył na Pana! U Pana jest obfitość łaski, u Niego pełnia zbawienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Israelu, wypatruj WIEKUISTEGO, bo u WIEKUISTEGO jest łaska i u Niego jest wielkie wykupienie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelu, wyczekuj PANA, Gdyż u PANA jest łaska, On obficie darzy odkupieniem -
19.TOR.PRZ.Wyczekuj Izraelu na Jhwh; u Jhwh bowiem jest miłosierdzie i u Niego obfite odkupienie.