« Psal 131:3 Księga Psalmów 132:1 Psal 132:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:1) Pomni, Gospodnie, na Dawida i na wszytkę śmiarę jego,
2.PS.PUŁAWSKIPienie wschodow. (131:1) Pomni, Gospodnie, Dawida i wszystkę śmiarę jego,
3.WUJEK.1923Pieśń stopniów. Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystkę cichość jego.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń stopni. Na Dawida pomnij, Panie! na wszystkie utrapienia jego.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń stopni. Pamiętaj, PANIE, Dawida i wszystkie jego utrapienia;
6.PS.BYCZ.1854Śpiéw stopniów. Pamiętaj, Panie, o-Dawidzie, i, o całém utrapieniu-jego;
7.GÖTZE.1937PAMIĘTAJ, Panie, Dawidowi wszystkie jego trudy.
8.CYLKOWPieśń pielgrzymia. Pomnij Boże Dawidowi wszystkie cierpienia jego.
9.KRUSZYŃSKIPieśń stopni. Wspomnij, Panie na Dawida, na wszystkie utrapienia jego.
10.ASZKENAZY Pieśń wstępowań. Pamiętaj Jehowo Dawidowi wszystką udrękę jego.
11.SZERUDAPieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi wszystek trud jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(131:1) Pieśń wstępowań. Pamiętaj, Panie, Dawidowi całą jego gorliwość:
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń stopni. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego,
14.BRYTYJKAPieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi Wszystek trud jego!
15.POZNAŃSKAPieśń wstępowań. Wspomnij, Jahwe, na Dawida i na całą jego pobożność,
16.WARSZ.PRASKAPieśń na wejście. O Panie, racz wspomnieć na Dawida i na wszystkie trudy jego;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń pielgrzymia. WIEKUISTY, pamiętaj Dawidowi wszystkie jego utrapienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pielgrzymów. PANIE, wynagrodź Dawidowi Cały jego trud,
19.TOR.PRZ.Pieśń stopni. Pamiętaj, Jhwh, Dawidowi całe jego udręczenie!