« Psal 132:10 Księga Psalmów 132:11 Psal 132:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:11) Przysiągł jest Pan Dawidowi prawdę i nie obłudzi jego: Ot o[d]woca brzucha twego posadzę na stolcy twojem.
2.PS.PUŁAWSKI(131:11) Przysiągł Gospodzin Dawidowi prawdę i nie obłudzi jego: Od owoca brzucha twego posadzę na stolcu twoim.
3.WUJEK.1923Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jéj: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie uchyli się od niej, mówiąc: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej.
5.GDAŃSKA.2017Przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie.
6.PS.BYCZ.1854Przysiągł Pan Dawidowi prawdę; nie odstąpi od-niéj, mówiąc: Z-owocu żywota-twego, posadzę na-tronie twoim.
7.GÖTZE.1937Przysiągł Pan Dawidowi w prawdzie, a nie odstąpi od tego: "Z płodu łona twego posadzę na tron twój!
8.CYLKOWZaprzysiągł Bóg Dawidowi w prawdzie, nie cofnie się od niéj; z płodu żywota twego wyniosę na tron twój.
9.KRUSZYŃSKIPrzysiągł Pan Dawidowi prawdę i nie uchylił się od niej: "Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twej.
10.ASZKENAZY Zaprzysiągł Jehowa Dawidowi, prawdać i nie zarzuci jej: "Z owocu żywota twego osadzę na tronie twym".
11.SZERUDAPrzysiągł Pan Dawidowi niezłomną prawdę, której nie cofnie: Jednego potomka twego żywota osadzę na twoim tronie!
12.TYSIĄCL.WYD1(131:11) Pan Dawidowi zaprzysiągł trwałą obietnicę, której nie odstąpi: «Potomstwo z ciebie zrodzone na twoim tronie posadzę.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan pod przysięgą dał Dawidowi trwałą obietnicę, której nie cofnie: Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie.
14.BRYTYJKAZłożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, Której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim!
15.POZNAŃSKAJahwe przysięgą potwierdził Dawidowi trwałą obietnicę, której nie odwoła: "Potomka z twojego rodu osadzę na twoim tronie.
16.WARSZ.PRASKAA Pan poprzysiągł Dawidowi przysięgą, której nigdy nie cofnie: Różdżka wyrośnie z pokolenia twego i na twoim posadzę ją tronie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG w prawdzie zaprzysiągł Dawidowi i się nie cofnie od niej: Z owocu twojego życia wyniosę na twój tron.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN potwierdził Dawidowi przysięgą, Z której się nie wycofa: Twojego potomka Posadzę na twym tronie!
19.TOR.PRZ.Przysiągł Jhwh Dawidowi prawdę i nie wycofa się z niej: Z owocu twojego łona posadzę następcę na twoim tronie.