« Psal 132:12 Księga Psalmów 132:13 Psal 132:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:14) Bo wybrał jest Pan Syjon, wybrał jest ją w przebyt sobie:
2.PS.PUŁAWSKI(131:14) Bo wybrał jest Gospodzin Syjon, wybrał ją w przebyt sobie:
3.WUJEK.1923Albowiem Pan obrał Syon: obrał je na mieszkanie sobie:
4.GDAŃSKA.1881Albowiem obrał Pan Syon, i upodobał go sobie na mieszkanie, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017PAN bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie:
6.PS.BYCZ.1854Kiedy się-zamiłował Pan, w-Syonie, tedy go pragnął, na-mieszkanié, dla-siebie, mówiąc:
7.GÖTZE.1937Albowiem Pan wybrał Syjon; i zapragnął go na mieszkanie Swoje.
8.CYLKOWAlbowiem wybrał Bóg Cyon, upodobał sobie na siedzibę Swoję.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem obrał Pan Sjon - upodobał go sobie na mieszkanie.
10.ASZKENAZY Gdyż wybrał Jehowa Syon, zapragnął je Sobie na stałą siedzibę.
11.SZERUDAbo wybrał Pan Syjon i chciał go mieć na swoje mieszkanie.
12.TYSIĄCL.WYD1(131:13) Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie:
13.TYSIĄCL.WYD5Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie:
14.BRYTYJKAAlbowiem Pan wybrał SyjonI chciał go na swoje mieszkanie.
15.POZNAŃSKAAlbowiem Jahwe wybrał Syjon, w nim pragnął mieć swoją siedzibę:
16.WARSZ.PRASKAPan bowiem sam wybrał Syjon i tam sobie uczynił mieszkanie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem BÓG wybrał Cyon, upodobał go Sobie na Swą siedzibę, mówiąc:
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ PAN wybrał Syjon, Tam postanowił mieć mieszkanie:
19.TOR.PRZ.Jhwh bowiem wybrał Syjon i zapragnął go na mieszkanie dla siebie: