« Psal 132:13 Księga Psalmów 132:14 Psal 132:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:15) To otpoczywanie moje na wieki wiekom, tu przebywać będę, bo jeśm wybrał ją.
2.PS.PUŁAWSKI(131:15) To odpoczywanie moje na wiek wiekom, tu przebywać będę, bo jeśm wybrał ją.
3.WUJEK.1923To odpoczynienie moje na wieki wieków: tu mieszkać będę; bom je obrał.
4.GDAŃSKA.1881Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.
5.GDAŃSKA.2017To będzie mój odpoczynek aż na wieki; tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem.
6.PS.BYCZ.1854Toć miejscé-odpocznienia-mego, aż na wieki; tu, zamieszkam, bo pragnąłem-go.
7.GÖTZE.1937"To jest miejsce spoczynku Mego na zawsze, tu mieszkać będę, bo go zapragnąłem.
8.CYLKOWTo spoczynek Mój na wieki, tu zasiądę, bo upodobałem go Sobie.
9.KRUSZYŃSKIOn odpocznieniem mojem aż na wieki; tu zamieszkam, bom sobie go upodobał.
10.ASZKENAZY "Toć spocznienie Moje na wiek wieków, tu zamieszkam, bo go pożądam.
11.SZERUDATu miejsce spoczynku Mego na wieki; tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie.
12.TYSIĄCL.WYD1(131:14) «To jest spoczynek mój na wieki, tu będę mieszkał, bom wybrał go sobie.
13.TYSIĄCL.WYD5To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.
14.BRYTYJKATu miejsce odpocznienia mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie.
15.POZNAŃSKATo jest moje odpocznienie na wieki wieków, tu będę mieszkał, bom je sobie upodobał.
16.WARSZ.PRASKA(I rzekł:) tu jest na zawsze miejsce odpocznienia, tu pragnę mieszkać, tego zawsze chciałem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest mój spoczynek na wieki, tu zasiądę, bo go Sobie upodobałem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTo miejsce mego odpoczynku - na wieki; Tutaj osiądę, zgodnie z mym pragnieniem.
19.TOR.PRZ.To jest miejsce mojego odpocznienia aż na wieki; tu będę mieszkał, bo tego zapragnąłem.