« Psal 132:14 Księga Psalmów 132:15 Psal 132:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:16) Wdowę jej błogosławiąc błogosławić będę, ubogie jej nasycę chlebow.
2.PS.PUŁAWSKI(131:16) Wdowę jej błogosławiąc błogosławić będę, ubogie jej nasycę chlebow.
3.WUJEK.1923Wdowę jego błogosławiąc ubłogosławię: ubogie jego nasycę chlebem.
4.GDAŃSKA.1881Żywność jego będę obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę chlebem.
5.GDAŃSKA.2017Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem.
6.PS.BYCZ.1854Pokarm-ich, żegnaniem pobłogosławię; ubogich-ich, nasycę chlebem.
7.GÖTZE.1937Pokarm jego będę obficie błogosławił, ubogich jego nasycę chlebem.
8.CYLKOWPłodom jego pobłogosławię, biednych jego nasycę chlebem.
9.KRUSZYŃSKIŻywność jego obficie ubłogosławię, ubogich jego chlebem nakarmię.
10.ASZKENAZY Jego strawie łowieckiej hojnie będę błogosławił, łaknące jego nakarmię chlebem.
11.SZERUDAŻywność jego hojnie ubłogosławię, ubogich jego nakarmię chlebem.
12.TYSIĄCL.WYD1(131:15) Zasobom jego będę szczodrze błogosławił, jego ubogich nasycę chlebem.
13.TYSIĄCL.WYD5Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem.
14.BRYTYJKAZasoby jego hojne pobłogosławię, Ubogich jego nakarmię chlebem.
15.POZNAŃSKAJego zasoby hojnie pobłogosławię, biednych jego chlebem nakarmię.
16.WARSZ.PRASKABędę błogosławił hojnie zasoby Syjonu, ubodzy chleba będą mieć do syta.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego płodom pobłogosławię, jego biednych nasycę chlebem,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zapasy hojnie pobłogosławię, Jego ubogich nakarmię chlebem,
19.TOR.PRZ.Będę obficie błogosławił jego zaopatrzenie, a jego ubogich nasycę chlebem.