« Psal 132:15 Księga Psalmów 132:16 Psal 132:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:17) Popy jego oblekę zbawienim a święci jego radością wiesielić sie będą.
2.PS.PUŁAWSKI(131:17) Popy jego oblekę zbawienim a święci jego radością wiesielić sie będą.
3.WUJEK.1923Kapłany jego przyoblokę zbawieniem: a święci jego weselem weselić się będą.
4.GDAŃSKA.1881Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą.
5.GDAŃSKA.2017Jego kapłanów przyodzieję zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie.
6.PS.BYCZ.1854A,-kapłanów-ich, odzieję zbawieniem; zaś-pobożni-ich, śpiéwając, weselić-się-będą.
7.GÖTZE.1937Kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a pobożni jego wykrzykiwać będą radośnie.
8.CYLKOWI kapłanów jego oblokę pomocą, a pobożni jego radować się będą.
9.KRUSZYŃSKIKapłanów jego w zbawienie przyoblekę, a wierni jego bardzo się radować będą.
10.ASZKENAZY I kapłany jego przyodzieję zbawieniem a jego miłościwe śpiewać będą radośnie.
11.SZERUDAI kapłanów jego oblokę zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą,
12.TYSIĄCL.WYD1(131:16) Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a jego święci prawdziwie będą się radować.
13.TYSIĄCL.WYD5Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.
14.BRYTYJKAI kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, A jego wierni wielce radować się będą,
15.POZNAŃSKAJego kapłanów przyoblekę zbawieniem, a jego wierni bardzo się będą weselić.
16.WARSZ.PRASKAKapłanów jego przyodzieję zbawieniem, niech cieszą się i radują ci, co go miłują.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jego kapłanów oblekę zbawieniem, a jego święci będą się cieszyć.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego kapłanów przyozdobię zbawieniem, A w jego wiernych wzbudzę radość.
19.TOR.PRZ.Jego kapłanów przyodzieję zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie.