« Psal 132:4 Księga Psalmów 132:5 Psal 132:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(131:5) i pokoj skroniom mojim, aliż najdę miasto Gospodnu, stan Bogu Jakub.
2.PS.PUŁAWSKI(131:5) i pokoj skroniom moim, aliż najdę miasto Gospodnu, stan Bogu Jakob.
3.WUJEK.1923I odpoczynek na skronie mojéj, aż najdę miejsce Panu, przybytek Bogu Jakób.
4.GDAŃSKA.1881Dokąd nie znajdę miejsca dla Pana, na mieszkania mocarzowi Jakóbowemu.
5.GDAŃSKA.2017Póki nie znajdę miejsca dla PANA, mieszkania dla potężnego Boga Jakuba.
6.PS.BYCZ.1854Aż znajdę miejscé dla-Pana, mieszkanié dla-Potężnego, Jakóba.
7.GÖTZE.1937Aż nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Potężnego Jakóbowego!"
8.CYLKOWPóki nie znajdę miejsca dla Boga, siedziby dla Mocarza Jakóbowego.
9.KRUSZYŃSKIzanim znajdę miejsce dla Pana - mieszkanie dla Mocarza Jakóbowego"?
10.ASZKENAZY Póki znajdę miejsce Jehowie, siedzibę potężnemu Jakóbów."
11.SZERUDApóki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakubowego.
12.TYSIĄCL.WYD1(131:5) póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania — Mocnemu Jakuba».
13.TYSIĄCL.WYD5póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba.
14.BRYTYJKAPóki nie znajdę miejsca dla Pana, Mieszkania dla mocarza Jakuba.
15.POZNAŃSKApóki się nie znajdzie miejsce dla Jahwe, Przybytek dla Mocnego Jakuba".
16.WARSZ.PRASKApóki nie znajdzie miejsca dla Panu i mieszkania dla Mocnego Jakuba.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dopóki nie znajdę miejsca dla BOGA, siedziby dla Mocarza Jakóba.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPóki nie znajdę miejsca dla PANA, Przybytku dla Mocarza Jakuba.
19.TOR.PRZ.Dopóki nie znajdę miejsca dla Jhwh, przybytku dla Mocarza Jakuba.