« Psal 135:10 Księga Psalmów 135:11 Psal 135:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:11) Seon krola amorskiego i Og krola Bazan, i wszytka krolewstwa Kanaan,
2.PS.PUŁAWSKI(134:11) Seon krola amorzkiego i Og krola Bazan, i wszystka krolewstwa Kanaan,
3.WUJEK.1923Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan.
4.GDAŃSKA.1881Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.
5.GDAŃSKA.2017Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu;
6.PS.BYCZ.1854Syhona, króla Amorrejskiego, i-Oga, króla Bassanu; oraz-wszystkie królestwa Kanaanejskie.
7.GÖTZE.1937Syhona, króla amorejskiego, i Oga, króla basańskiego, i wszystkie królestwa chananejskie.
8.CYLKOWSychona króla Amorei, i Oga króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu.
9.KRUSZYŃSKISehona, króla amorejskiego i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa kananejskie.
10.ASZKENAZYSychonowi, królowi Emorytów i Ogowi, królowi Baszanu oraz wszystkim królestwom Kanaanu.
11.SZERUDASehona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa kananejskie.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:11) amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.
13.TYSIĄCL.WYD5amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.
14.BRYTYJKASychona, króla Amorejczyków, I Oga, króla Baszanu, I wszystkie królestwa Kanaanu.
15.POZNAŃSKASichona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa ziemi Kanaan.
16.WARSZ.PRASKASichona, króla Amorytów, Oga, króla Baszanu, i wszystkich władców Kanaanu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sychona króla Amorei, Oga króla Baszanu, oraz wszystkie królestwa Kanaanu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSychona, króla Amorytów, Oga, króla Baszanu - On pokonał wszystkie królestwa Kanaanu,
19.TOR.PRZ.2023Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i pokonał wszystkie królestwa Kanaanu;