« Psal 135:19 Księga Psalmów 135:20 Psal 135:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:20) dom Lewi, błog[ł]osławcie Panu, jiż sie boicie Pana, błogosławcie Panu!
2.PS.PUŁAWSKI(134:20) dom Lewi, błogosławcie Gospodnu, jiż sie bojicie Boga, błogosławcie Gospodnu!
3.WUJEK.1923Domie Lewi! błogosławcie Panu: którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
4.GDAŃSKA.1881Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
5.GDAŃSKA.2017Domu Lewiego, błogosławcie PANA; wy, którzy się boicie PANA, błogosławcie PANA.
6.PS.BYCZ.1854Domie Lewiego! błogosławcie Pana; wy, bojący-się Pana! błogosławcie tego Pana.
7.GÖTZE.1937Domie Lewiego, uwielbiajcie Pana! Którzy się boicie Pana, uwielbiajcie Go!
8.CYLKOWDomu Lewi, sławcie Boga, bogobojni, sławcie Boga.
9.KRUSZYŃSKIDomie Lewiego! Błogosławcie Panuj którzy boicie się Pana, błogosławcie Panu!
10.ASZKENAZYDomie Lewitów, błogosławcie Jehowę, obawiający się Jehowy, błogosławcie Jehowę!
11.SZERUDADomu Lewiego, błogosławcie Panu! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Panu!
12.TYSIĄCL.WYD1(134:20) Błogosław Pana, domu Lewiego; wy, co Pana czcicie, błogosławcie Pana.
13.TYSIĄCL.WYD5Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!
14.BRYTYJKADomu Lewiego, błogosław Pana! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana!
15.POZNAŃSKAdomu Lewiego, błogosław Jahwe, bojący się Jahwe, Jahwe błogosławcie.
16.WARSZ.PRASKAWysławiaj Pana, domu Lewiego, wysławiajcie Pana, wszyscy bogobojni Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Domu Lewiego sławcie WIEKUISTEGO; bogobojni sławcie WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDomu Lewiego, błogosław PANA! Wy, w których jest bojaźń przed Nim, błogosławcie PANA!
19.TOR.PRZ.2023Domu Lewiego, błogosławcie Jhwh; wy, którzy się boicie Jhwh, błogosławcie Jhwh.