« Psal 135:4 Księga Psalmów 135:5 Psal 135:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(134:5) Bo jeśm ja poznał, iż wieliki jest Gospodzin a Bog nasz przed wszemi bogi.
2.PS.PUŁAWSKI(134:5) Bo jeśm ja poznał, iż wieliki [dobry] jest Gospodzin a Bog nasz nade wszemi bogi.
3.WUJEK.1923Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi.
4.GDAŃSKA.1881Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
5.GDAŃSKA.2017Wiem, że wielki jest PAN, a nasz Pan jest ponad wszystkimi bogami.
6.PS.BYCZ.1854Zapewné, ja wiém, że wielkim, Pan; że,-Pan-nasz większym, niżeli-wszyscy bogowie.
7.GÖTZE.1937Albowiem wiem, że wielki jest Pan, i Pan nasz nad wszystkie bogi.
8.CYLKOWZaiste wiem ja, że wielkim Bóg, a Pan nasz nadewszystkie Bogi.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem poznałem, że wielki jest Pan, a Pan nasz nad wszystkimi bogami.
10.ASZKENAZYWszak ja wiem, że wielkim Jehowa i Pan nasz nad wszystkie bogi.
11.SZERUDAZaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
12.TYSIĄCL.WYD1(134:5) Wiem to na pewno, że Pan jest wielki i że Władca nasz jest nad wszystkimi bogami.
13.TYSIĄCL.WYD5Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz przewyższa wszystkich bogów.
14.BRYTYJKAZaiste, wiem, że wielki jest Pan, A Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
15.POZNAŃSKADobrze wiem, że wielki jest Jahwe, że Pan nasz przewyższa wszystkich bogów.
16.WARSZ.PRASKATak, ja wiem, że Pan jest wielki, Pan nasz jest większy od wszystkich bogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, ja wiem, że WIEKUISTY jest wielkim, i nasz Pan ponad wszystkich bogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, ja wiem, że PAN jest wielki, Że nie da się porównać z jakimkolwiek bożkiem.
19.TOR.PRZ.2023Bo, ja wiem, że Jhwh jest wielki, a nasz Pan przewyższa wszystkich bogów.