« Psal 136:9 Księga Psalmów 136:10 Psal 136:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:10) Jenż pobił Ejipt z pirwo❬ro❭dzonym❬i❭ jich.
2.PS.PUŁAWSKI(135:10) Jen zbił Ejipt z pirzwnięty jich.
3.WUJEK.1923Który pobił Egipt z ich pierworodnymi; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Tego, który poraził Egipt w jego pierworodnych, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Porażcy Egipcyan, w-pierworodnych; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Który pobił Egipcjan w pierworodnych ich, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWCo poraził Micraim w pierworodnych jego; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIKtóry pobił Egipt z pierworodnymi ich, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYKtóry bije Mizraim w jego pierworodnych, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAKtóry pobił Egipt w pierworodnych jego, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:10) Który Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKATego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAKtóry poraził Egipt śmiercią pierworodnych, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKATemu, który wytracił pierworodnych Egiptu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Który poraził w Micraim jego pierworodnych; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Wysławiajcie] Tego, który uderzył pierworodnych w Egipcie, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Tego, który uderzył Egipt śmiercią jego pierworodnych, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.