« Psal 136:11 Księga Psalmów 136:12 Psal 136:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:12) w ręce mocnej i w ramieniu wysokiem.
2.PS.PUŁAWSKI(135:12) w ręce mocnej i w ramieniu wysokiem.
3.WUJEK.1923Ręką mocną i ramieniem wysokiem; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854Z-ręką silną, i-z-ramieniem wyciągnioném, bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Silną ręką i wyciągniętem ramieniem, albowiem dobroć Jego trwa na wieki;
8.CYLKOWRęką potężną i ramieniem podniesioném; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIW ręku mocnem i w ramieniu wyciągnionem, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYSilną ręką i wyniesionem ramieniem, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAMocną ręką i podniesionym ramieniem, bo na weki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:12) Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAMocną ręką i podniesionym ramieniem, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKARęką potężną i wyciągniętym ramieniem, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKAprawicą silną i wyciągniętym ramieniem, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potężną ręką i podniesionym ramieniem; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMocną ręką i podniesionym ramieniem, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.