« Psal 136:18 Księga Psalmów 136:19 Psal 136:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:19) Seon krola Amorreow
2.PS.PUŁAWSKI(135:19) Seon krola Amorreow
3.WUJEK.1923Sehona, króla Amorrejczyków; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017Sychona, króla Amorytów, bo na wieki jego miłosierdzie;
6.PS.BYCZ.1854Syhona, króla Amorrejskiego; gdyż na-wieki, łaska-Jego.
7.GÖTZE.1937Sehona, króla amorejskiego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWSychona króla Amorei; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKISehona, króla amorejskiego, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYSychonowi, królowi Emorytów, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDASyhona, króla Amorejczykow, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:19) Amoryckiego króla Sichona, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5Sichona, króla Amorytów, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKASychona, króla Amorejczyków, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKASichona, króla Amorytów, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKASichona, króla Amorytów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sychona króla Amorei; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSychona, króla Amorytów, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Sychona, króla Amorytów, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie;