« Psal 136:19 Księga Psalmów 136:20 Psal 136:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:20) i Og krola Basan, (135:21) i wszytka krolestwa Kanaan.
2.PS.PUŁAWSKI(135:20) i Og krola Bazan, (135:21) i wszystka krolewstwa Kanaan.
3.WUJEK.1923I Oga, króla Bazan; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017I Oga, króla Baszanu, bo na wieki jego miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854I,-Oga, króla Bassanu; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937I Oga, króla basańskiego, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWI Oga króla Baszanu; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKII Oga, króla Baszanu, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYI Ogowi, królowi Baszanu, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAI Oga, króla Baszanu, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:20) I Oga, króla Baszanu, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5I Oga, króla Baszanu, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAI Oga, króla Baszanu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAI Oga, króla Baszanu, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKAOga, króla Baszanu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oga króla Baszanu; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI Oga, króla Baszanu, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023I Oga, króla Baszanu, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie.