« Psal 136:20 Księga Psalmów 136:21 Psal 136:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:22) I dał ziemię jich dziedzi❬n❭ę,
2.PS.PUŁAWSKI(135:22) I dał ziemię jich dziedzinę,
3.WUJEK.1923I dał ziemię ich w dziedzictwo; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017I dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki jego miłosierdzie;
6.PS.BYCZ.1854A,-oddał kraj ich, na-dziedzictwo; gdyż na-wieki, łaska-Jego.
7.GÖTZE.1937I dał ziemię ich w dziedzictwo, albowiem dobroć Jego trwa na wieki,
8.CYLKOWI oddał kraj ich na dziedzictwo; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKII dał ziemię ich w dziedzictwo, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYA kraj ich dał w dziedzictwo, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAI dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:21) A ziemię ich oddał na własność, bo Jego miłosierdzie na wieki —
13.TYSIĄCL.WYD5A ziemię ich dał na własność, bo Jego łaska na wieki -
14.BRYTYJKADał im ziemię w dziedzictwo, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAA ich ziemię dał w dziedzictwo, bo na wieki Jego łaskawość,
16.WARSZ.PRASKAa cały ich kraj oddał w dziedzictwo, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oddał ich kraj na dziedzictwo; bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDał im ich ziemię w dziedzictwo, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023I dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie;