« Psal 136:5 Księga Psalmów 136:6 Psal 136:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(135:6) Jen śćwirdził ziemię na wodach.
2.PS.PUŁAWSKI(135:6) Jen stwirdził ziemię na wodach.
3.WUJEK.1923Który utwierdził ziemię nad wodami; bo na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
5.GDAŃSKA.2017Tego, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo na wieki jego miłosierdzie;
6.PS.BYCZ.1854Rozpostarcy ziemi, na wodach; bo na-wieki, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937Który rozpostarł ziemię nad wodami, albowiem dobroć Jego trwa na wieki;
8.CYLKOWCo rozpostarł ziemię na wodach; bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIKtóry utwierdził ziemię nad wodami, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZYKtóry ziemię rozprzestrzenia nad wodami, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieczność!
11.SZERUDAKtóry rozpostarł ziemię na wodach, bo na wieki trwa łaska Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(135:6) Który ziemię rozpostarł nad wodami, bo Jego miłosierdzie na wieki.
13.TYSIĄCL.WYD5On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKATego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
15.POZNAŃSKAKtóry utwierdził ziemię nad wodami, bo na wieki Jego łaskawość.
16.WARSZ.PRASKATemu, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co rozpostarł ziemię na wodach, bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTego, który rozpostarł ziemię na wodach, Ponieważ Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie;