« Psal 137:3 Księga Psalmów 137:4 Psal 137:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(136:5) Kako piać będziemy pienie panowo w ziemie cudzej?
2.PS.PUŁAWSKI(136:5) Kako śpiewać mamy pienie gospodnowo w ziemi cudzej?
3.WUJEK.1923Jakoż mamy śpiewać pieśń Pańską w cudzéj ziemi?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieliśmy: Jakoż mamy śpiewać pieśń Pańską w ziemi cudzoziemców?
5.GDAŃSKA.2017Jakże możemy śpiewać pieśń PANA na obcej ziemi?
6.PS.BYCZ.1854Jakże śpiéwalibyśmy pieśń Pana, w-kraju cudzoziemców?
7.GÖTZE.1937Jakże mielibyśmy śpiewać pieśń Pańską w ziemi obcej?
8.CYLKOWJak śpiewać nam pieśń Bożą na ziemi obcéj?
9.KRUSZYŃSKIOdpowiedzieliśmy: Jakoż możemy śpiewać pieśni Pańskie na ziemi obcej?
10.ASZKENAZY Jakżesz nam śpiewać pieśń Jehowy na obcej ziemi?
11.SZERUDAJakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi?
12.TYSIĄCL.WYD1(136:4) Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?
13.TYSIĄCL.WYD5Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?
14.BRYTYJKAJakże mamy śpiewać pieśń PanaNa obcej ziemi?
15.POZNAŃSKAJakżeż możemy śpiewać pieśń Jahwe na obcej ziemi?
16.WARSZ.PRASKALecz jak możemy śpiewać pieśń Pańską, skorośmy tak daleko, na obcej ziemi?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże my mamy śpiewać pieśń WIEKUISTEGO na obcej ziemi?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAle jak tu śpiewać pieśń PANA Na obcej ziemi?
19.TOR.PRZ.Jak będziemy śpiewać pieśń Jhwh na obcej ziemi?