« Psal 137:7 Księga Psalmów 137:8 Psal 137:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(136:11) Dziewka babilońska nędzna! Błogosławiony, jenże opłaci tobie opłatę tw❬o❭ję, jąż opłacił❬a❭ jeś nam.
2.PS.PUŁAWSKI(136:11) Cora babilońska nędzna! Błogosławiony, jenże odpłaci tobie odpłatę twoję, jąż odpłacił❬a❭ jeś nam.
3.WUJEK.1923Córko Babilońska, nędznico! błogosławiony, który tobie odda nagrodę twoję, którąś nam zadziałała.
4.GDAŃSKA.1881O córko Babilońska! i ty będziesz spustoszona. Błogosławiony, któryć odda nagrodę twoję, za to, coś nam złego uczyniła.
5.GDAŃSKA.2017O córko Babilonu, i ty będziesz spustoszona. Błogosławiony, kto ci odpłaci za zło, jakie nam uczyniłaś.
6.PS.BYCZ.1854O-córo Babilonu! zburzyć-się-mająca; szczęśliwy, który-odda ci, tę nagrodę-twoję, która nagradzałaś nam.
7.GÖTZE.1937Córko babilońska, ty pustoszycielko! Szczęsny ten, który tem samem ci odda, coś ty nam uczyniła!
8.CYLKOWCóro Babilonu spustoszona, szczęsny kto odpłaci tobie przysługę, którąś przysłużyła się nam.
9.KRUSZYŃSKICórko babilońska? Ty - zburzona! Błogosławiony, który odpłaci ci za to, coś dla nas uczyniła!
10.ASZKENAZY Córo Babylonu, ty zbójecka! Szczęśliw, kto ci odpłaci nagrodę twą, którąś nam płaciła.
11.SZERUDACóro babilońska! Ty pustoszycielko! Szczęsny, który ci odpłaci za to, coś nam uczyniła!
12.TYSIĄCL.WYD1(136:8) Córo Babilonu, niszczycielko, błogosławiony, który ci odpłaci za zło, które nam wyrządziłaś!
13.TYSIĄCL.WYD5Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś!
14.BRYTYJKACórko babilońska, pustoszycielko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła!
15.POZNAŃSKACóro Babilonu, niszczycielko, błogosławiony, który ci odpłaci za krzywdę nam wyrządzoną.
16.WARSZ.PRASKAO, córko Babilonu, ty, która wszystko burzysz, szczęśliwy, kto tobie odpłaci za to, co nam uczyniłaś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, córko Babelu, ty będziesz spustoszona; szczęśliwy, kto ci zrównoważy odpłatę, którą nam zapłaciłaś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCórko Babilonu, skazana na zniszczenie! Szczęśliwy będzie ten, kto ci odpłaci tym, czym ty nam płaciłaś!
19.TOR.PRZ.O, córko Babilonu! i ty zostaniesz spustoszona. Błogosławiony, kto ci zapłaci tym, czym nam płaciłaś.